Voor de filmpjes van de kandidaten, klik hier!

StuRa verkiezingen

In april-mei 2020 worden er elektronische verkiezingen georganiseerd voor StuRa!

Waarom zou je bij StuRa komen?

Een studentenvertegenwoordiger zijn binnen de studentenraad is een mooi engagement waar je je een heel academiejaar voor inzet. Veel studenten denken echter dat dit het einde van hun sociaal leven betekent, maar niets is minder waar! Binnen StuRa breid je je netwerk uit en kom je een verscheidenheid aan thema’s tegen waarvan je zelf kiest welke jou het meeste liggen.

Wil je wat meer te weten komen over de werking van StuRa? Kom zeker eens langs op onze ONLINE Algemene Vergaderingen op 8 en 20 april om 18.00u. Een uitnodiging gebeurt hiervoor via mail en op onze facebookpagina. Je kan je inschrijven voor onze maillijst door een mailtje te sturen naar stura@uhasselt.be, via deze mails krijg je ook toegang tot de voorbereidende documenten.


Planning


10 tot en met 22 april
Kandidaatstelling voor het komende academiejaar (2020-2021), voor alle studenten uit de ondergenoemde kieskringen.
24 april tot en met 12 mei
Stemperiode, je kan op kandidaten stemmen binnen je kieskring (faculteit/school). Hoeveel studenten er kunnen worden verkozen hangt af van de grootte van je kieskring.
In de week hierna
Een functievergadering waar er door de versverkozen leden wordt gestemd voor functies en mandaten binnen StuRa.

Alles gebeurt via “Mijn studentendossier”, waarin je ook informatie en de kieslijst zult vinden. Ondanks er geen pint te vinden is online, zorgen wij met StuRa wel voor lekkers en gadgets gedurende elke verkiezingsperiode! Dit jaar zullen we tijdens de fysieke examenperiodes iets voorzien.

Elke STEM telt! Opdat de verkiezing geldig zou verlopen moet 10% van de studenten hun stem uitbrengen. Zelfs al kom je niet op, het is wel belangrijk dat je vóór 13 mei 2020 je stem uitbrengt via “Mijn studentendossier”.Filmpjes


Eens je je kandidaat hebt gesteld krijg je bevestiging, evenals het verzoek om je kort voor te stellen binnen StuRa. Dit jaar vraagt StuRa om een kort (niet verplicht, wel gewenst) filmpje van jezelf te maken met tenminste:
-Je naam
-Je faculteit/school en het jaar/de jaren waarin je zit
-Welk thema je interesseert binnen StuRa (onderwijs, je faculteit, infrastructuur, duurzaamheid, studentenvoorzieningen, verenigingen…)

Inspiratie nodig voor het filmpje leuk te maken? Maak je persoonlijke coronavlog! Je kan ook altijd om hulp vragen aan onze leden of via stura@uhasselt.be

De filmpjes gaan gedurende de stemperiode (25 april tot en met 12 mei) op onze website verschijnen (www.sturauhasselt.be/kandidaten). Hiervan krijgen alle studenten een melding via BlackBoard en Toledo. Je filmpje duurt minimaal 30 seconden en maximaal 3 minuten, dat moet nog net lukken!Leden


De studentenraad bestaat uit 24 verkozen leden. Deze leden komen uit elke faculteit/school op de universiteit. Het aantal studenten dat per kieskring kan worden verkozen hangt af van de grootte van de faculteit/school.

ARK: 3 te verkiezen leden
BEW: 4 te verkiezen leden
GLW: 2 te verkiezen leden
IIW: 4 te verkiezen leden
MOB: 1 te verkiezen lid
REC: 4 te verkiezen leden
RWS: 2 te verkiezen leden
WET: 3 te verkiezen leden
SES: 1 te verkiezen lidHELP, ik ben niet verkozen!


Wat als je niet verkozen bent? Geen zorgen! Wij werken met het systeem van coöptatie.

Doorheen het academiejaar kunnen wij jou nog steeds coöpteren. Je kunt hierbij opkomen voor een mandaat of voor een functie. We maken een onderscheid tussen leden, met stemrecht, en medewerkers, zonder stemrecht, bij de studentenraad. Wanneer je je verkiesbaar stelt in mei en vervolgens wordt verkozen, ben je automatisch lid. Indien je geen lid bent geworden tijdens de verkiezingen kun je doorheen het academiejaar gecoöpteerd worden tot lid. Dit kan enkel wanneer je met een goede motivatie opkomt voor een functie, en de Algemene Vergadering (AV) je vervolgens verkiest. Er kunnen maximaal 2 leden per faculteit worden gecoöpteerd bovenop het maximaal aantal leden van een faculteit. Je kan ook gecoöpteerd worden tot medewerker, wanneer je met een goede motivatie opkomt voor een mandaat en de AV je verkiest. Je kan ook opkomen voor medewerker zonder een mandaat op te nemen. Het voordeel van gecoöpteerd te worden is dat je toegang krijgt tot de drive en onze interne communicatie.

Op de functievergadering eind mei kunnen ook niet-verkozen leden (zowel zij die hebben meegedaan aan de verkiezingen en niet zijn verkozen, oftewel zij die zich niet hebben kandidaat gesteld) toch opkomen voor functies en mandaten die open blijven staan.