Over ons

Voor studenten. Door studenten.

jouw stem tot bij de rector.

Functies en mandaten, say what?

Binnen de studentenraad kan je ervoor kiezen een functie of mandaat op te nemen (zelfs meerdere als je dit graag wilt).

Maar, wat zijn dat nu, functies en mandaten?

Functies

Er bestaan binnen StuRa verschillende functies die leden kunnen opnemen. Functies zijn er vaak om als coördinator van een bepaalde tak van StuRa te fungeren en projecten die te maken hebben met jouw functie tot een goed einde te brengen. Je neemt dus een iets grotere verantwoordelijkheid op je als een functie uitvoert binnen de studentenraad.

Klik op de functienaam om meer informatie te zien te krijgen.

Als voorzitter ben je uiteraard het gezicht van de studentenraad. Je bent meestal het eerste aanspreekpunt als er iets van de studentenraad verwacht wordt, of als er iets moet gebeuren. Je leidt de studentenraad in hun werking en zetelt mee in het bestuur van de studentenraad.

Als ondervoorzitter onderwijs ben je verantwoordelijk voor de pijler van onderwijs binnen de studentenraad. Daarnaast ben je medebestuurder van de organisatie en werkt hierbij zeer sterk samen met de voorzitter, ondervoorzitter student, en secretaris. Je bent het centrale aanspreekpunt voor de academische kant van de UHasselt en zal redelijk wat dossierkennis moeten opdoen. Er wordt verwacht dat je veel initiatief neemt om actief het onderwijs te verbeteren, enkel maar reactief handelen wanneer er problemen zijn of men dingen vraagt is niet wenselijk. Je komt zelf met standpunten naar buiten en waakt erover dat de universiteit academisch niet ter plaatse blijft trappelen.

Als ondervoorzitter student ben je verantwoordelijk voor de pijler van student binnen de studentenraad. Daarnaast ben je medebestuurder van de organisatie en werkt hierbij zeer sterk samen met de voorzitter, ondervoorzitter onderwijs, en secretaris. Je bent het centrale aanspreekpunt voor de studentikoze kant van de UHasselt en zetelt mee in verschillende raden die betrekking hebben op het studentenleven. Er wordt verwacht dat je veel initiatief neemt om actief de problemen die leven bij de studenten op te lossen, en om zelf aan nieuwe initiatieven te werken.

Als secretaris verzorg je voornamelijk de notulen van de algemene vergaderingen. Je zetelt evenzeer mee in het bestuur, en bent daarom vaak de rechterhand van je mede-bestuursleden. Als er documenten opgesteld moeten worden, dan komen de meeste bij jou aankloppen.

Als financieel beheerder sta je in voor de boekhouding van StuRa. Er moet hier en daar wel eens iets aangekocht worden, en sommige projecten vragen een deel uit ons budget. Het is dan ook jouw taak om ons budget te beheren, en ook de uitgaven te bewaken.

Als communicatieverantwoordelijke ben je o.a. de leider van het communicatie team. Je coördineert en helpt de studenten in het communicatieteam een goede communicatie naar de buitenwereld te voeren over de studentenraad en haar projecten. Je helpt ook mee aan de dagelijkse werking van de sociale media, en helpt mee nadenken over een juiste communicatie naar de grote groep studenten toe.

Als verenigingscoördinator sta je rechtstreeks met je voeten in het studentenleven. Je bent een aanspreekpunt voor studenten die problemen ondervinden in het verenigingsleven, maar bent ook de persoon die met nieuwe ideeën durft af te komen.

International Coordinator is een functie die vaak opgenomen wordt door een internationale student, aangezien deze vaak betere contacten heeft binnen de internationale studentengroep. Niet getreurd! Als je een hart hebt voor internationalisering en graag aan de slag gaat met de international council, dan is deze functie zeker iets voor jou. Het is dan ook niet altijd evident om de internationale groep studenten op een juiste manier te bereiken. Daarom vorm jij de brug tussen hen, en de studentenraad.

(EN) International Coordinator is a function that often gets chosen by an international student, seeing as they usually have better connections with the international group of students. If you have a heart for internationalization and like the idea of working with the international council, then this function might be something for you. It’s not always easy to reach the group of international students in a correct manner. That’s why you form the bridge between them and the student council.

Een faculteitscoördinator is de hoofd studentenvertegenwoordiger van de faculteit. Je zetelt in de faculteitsraad om daar de studenten te vertegenwoordigen en de mogelijke problemen aan te halen om zo een oplossing proberen te zoeken. Jij bent met andere woorden de link tussen de faculteit en StuRa, en koppelt de nodige informatie steeds terug. Je wordt bijgestaan door de ondervoorzitter onderwijs in deze functie. Je hebt goed contact met de studieloopbaanbegeleider, decaan, en OMT voorzitters van jouw faculteit (de werking voor Faculteitscoördinator REC is iets anders) om snel in te spelen op noden binnen de faculteit. Zit je in een faculteit als wetenschappen, met verschillende opleidingen? Dan moet je rekening houden met al deze verschillende richtingen en je niet alleen proberen in te leven in je eigen richting. Je moet een goed contact proberen te behouden met alle verschillende richtingen, en voorziet connecties die je een goed overzicht geven van de problemen en mogelijke oplossingen binnen de faculteit.

Als sportcoördinator heb je een passie voor alles wat met sport te maken heeft, en ben je gedreven om de sport-belevenis van studenten op en buiten de campus aan te kaarten en zelfs te verbeteren.

Als ICT-beheerder sta je in voor het algemene onderhoud van onze website, de rest van de interne IT-infrastructuur en eventuele technische randapparatuur die StuRa ter beschikking heeft. Je helpt mee denken aan het verbeteren van de interne IT-infrastructuur waar nodig, en durft opkomen voor de noden van de studenten, met een speciale focus op de IT-infrastructuur die door de UHasselt aan studenten wordt aangeboden.

Als FUN manager leidt en help je je collega’s die in het FUN overleg zetelen en werk je samen leuke activiteiten uit voor de interne werking van StuRa. Een teambuilding avond, een StuRa-weekend, noem maar op! Ook daarbuiten organiseer je voor studenten graag evenementen zoals een film-avond of een quiz. Laat je verbeelding zijn werk doen, en join in on the FUN!

De campuscoördinator Diepenbeek staat in voor alles wat zich op de campus in Diepenbeek afspeelt. Zijn de beloofde tamponautomaten geïnstalleerd? Hebben de studenten nood aan een rustig plekje op de campus? Dan ben jij de persoon om hiermee aan de slag te gaan!

De campuscoördinator Hasselt staat in voor alles wat zich op de campus in Hasselt afspeelt. Zijn de beloofde tamponautomaten geïnstalleerd? Hebben de studenten nood aan een rustig plekje op de campus? Dan ben jij de persoon om hiermee aan de slag te gaan!


Mandaten

Mandaten worden opgenomen door mensen die graag de rechterhand van de coördinatoren zijn, of door StuRa-leden die nét dat tikkeltje meer willen doen om te werken aan bepaalde onderwerpen en projecten. Je steekt meer tijd en passie in de onderwerpen van je mandaat, maar je verantwoordelijkheid blijft beperkter en valt perfect te combineren met een druk schema.

Klik op de naam van een mandaat om meer informatie te zien te krijgen.

De Faculteitsraad is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van de facultaire strategie en het facultaire beleid inzake onderwijs en onderzoek (inclusief integrale kwaliteitszorg en internationalisering). De Raad wordt voorgezeten door de decaan van de betreffende faculteit.

Als plaatsvervanger onderwijsraad spring je bij om de onderwijsraden te volgen indien iemand eens les heeft, ziek is of om een andere reden de onderwijsraad niet kan bijwonen.

Als vertegenwoordiger van onze studentenraad bij VVS zorg je dat de stem van alle studenten aan UHasselt op Vlaams niveau gehoord is. Als vertegenwoordiger bij VVS ben jij ook de contactpersoon tussen de studentenraad en VVS, wat wilt zeggen dat jij op de Algemene Vergaderingen terugkoppelt wat er beslist is en de rest betrekt bij de beslissingen waar mogelijk.

Als StuRa-vertegenwoordiger in de bibliotheekbeleidscommissie is je voornaamste taak om te fungeren als contactpersoon tussen de studenten en de hoofdbibliothecaris. Vooral wanneer beslissingen of veranderingen worden doorgevoerd die een invloed hebben op de studenten, is jouw meningsvertegenwoordiging belangrijk om de hoofdbibliothecaris een beter zicht te geven op de mogelijke gevolgen voor de studenten. Let hierbij wel op dat je niet alleen je persoonlijke mening deelt, maar dat je kan inschatten wat de medestudenten vinden en dat je objectief een situatie kan beoordelen, dus zonder invloed van je eigen voorkeuren, al mag je die uiteraard ook vermelden. Een voorbeeld van bovenvermelde veranderingen is de beslissing om mondmaskers wel of niet te verplichten in de bibliotheek.

Als StuRa-vertegenwoordiger in de bibliotheekbeleidscommissie is je voornaamste taak om te fungeren als contactpersoon tussen de studenten en de hoofdbibliothecaris. Vooral wanneer beslissingen of veranderingen worden doorgevoerd die een invloed hebben op de studenten, is jouw meningsvertegenwoordiging belangrijk om de hoofdbibliothecaris een beter zicht te geven op de mogelijke gevolgen voor de studenten. Let hierbij wel op dat je niet alleen je persoonlijke mening deelt, maar dat je kan inschatten wat de medestudenten vinden en dat je objectief een situatie kan beoordelen, dus zonder invloed van je eigen voorkeuren, al mag je die uiteraard ook vermelden. Een voorbeeld van bovenvermelde veranderingen is de beslissing om mondmaskers wel of niet te verplichten in de bibliotheek.

Je springt in als plaatsvervanger wanneer de verkozen studenten niet aanwezig kunnen zijn op belangrijke vergaderingen of events in kader van de tuchtcommissie.

Het FUN overleg houdt zich vooral bezig met de interne werking van StuRa. Denk maar aan teambuilding voor alle leden van de studentenraad, bordspelavonden, noem maar op! Als de studentenraad een event organiseert voor de studentenpopulatie kan dit ook zeker en vast vanuit het FUN overleg komen. Interesse in plannen en toffe activiteiten op poten zetten? Join the FUN team!

Wil jij graag meehelpen aan het onderhouden van onze sociale media? Posters ontwerpen en/of verspreiden om belangrijk nieuws terug te koppelen naar de studenten? Dan zit je bij het communicatieteam op de juiste plaats!

StII is het Studentoverleg van de Industrieel Ingenieurs (aan de KU Leuven). Een vertegenwoordiger binnen StII zorgt ervoor dat de communicatie tussen StII, de Faculteitscoördinator IIW en IIW studenten goed verloopt. Dit is daarom ook enkel mogelijk voor IIW studenten. Binnen StII kunnen ook andere taken gedaan worden, deze kunnen mogelijk beperkt zijn als je bepaalde functies opneemt binnen StuRa UHasselt.

Het Gemeenschappelijk Opleidings Bestuur is verantwoordelijk voor onderwijs en campus gerelateerde zaken op het hoogste niveau van de gezamenlijke opleiding IIW. De Raad wordt voorgezeten door de decaan van de faculteit IIW. Dit mandaat kan enkel opgenomen worden door een student van de opleiding IIW.

Voor studenten. Door studenten.

Maak kennis met ons fantastisch team

Bestuur

Voorzitter

Miroslawa ‘Mira’ Jablonski

Ondervoorzitter Onderwijs

Emiel Cosemans

Ondervoorzitter Student

Yani Hu

Secretaris

Functies

Serena Fillée

Sportcoördinator
FUN Manager

Ruben Swidzinski

ICT beheerder

Ann Vlassak

Verenigingscoördinator

Syed Saad Ali

Internationale Coördinator

Quinten Vermunt

Financieel Beheerder

Functies – Faculteitscoördinatoren

Ward Brunau

Faculteitscoördinator ARK

Lien Jamaer

Faculteitscoördinator BEW

Lucas Dumoulin

Faculteitscoördinator GLW

Katleen Claesen

Faculteitscoördinator IIW

Emiel Cosemans

Faculteitscoördinator MOB

Luciano Cerjani

Faculteitscoördinator REC

Mandaten

Miroslawa ‘Mira’ Jablonski

Eureca Pro
AUHL
Raad van Bestuur
Eco Team

Stef Kunnen

Onderwijsraad

Ruben Swidzinski

Communicatie Team
Faculteitsraad WET
Plaatsvervanger Tuchtcommissie

Yani Hu

RvS
Raad van Bestuur
Plaatsvervanger Bestuurscollege
FUN Team

Luciano Cerjani

Faculteitsraad REC

Emiel Cosemans

Eureca Pro
AUHL

Thibaut Willemse

AUHL

Gunter De Groodt

Bibliotheekbeleidscommissie Diepenbeek
FUN Team

Ilana van den Broek

Fun Team

Rune Rombouts

Eetcommissie Diepenbeek

Quinten Vermunt

FUN Team
Tuchtcommissie

Serena Filée

Communicatie Team

Katleen Claesen

Faculteitsraad IIW
GOB IIW
Tuchtcommissie

Fien Pollaris

Verenigingsraad
Communicatie Team

Brian Beun

StII
GOB IIW

Sjoerd Sanders

StII
AUHL

Brecht Kaczmarczyk

StII

Tijl Elens

Lokaalverantwoordelijke Diepenbeek
Eco Team

Medewerkers

Yousef Aldbari

Medewerker

Tijl Elens

Medewerker

Muhammed Faisal Sehr

Medewerker

Berre Biesmans

Medewerker

Verkozen leden

Omid Shafiei Sara

Verkozen Lid ARK

van den Broek Ilana

Verkozen Lid ARK

Rosmadee Auzee Haziqah

Verkozen Lid BEW

van Hoesel Daan

Verkozen Lid GLW

Willemse Thibaut

Verkozen Lid MOB

Cosemans Emiel

Verkozen Opvolger MOB

Cerjani Luciano

Verkozen Lid REC

Salinardi Melissa

Verkozen Lid REC

Marroccoli Stefano

Verkozen Opvolger REC

Hu Yani

Verkozen Lid SW

Fillée Serena

Verkozen Lid WET

Vermunt Quinten

Verkozen Opvolger REC

Rombouts Rune

Verkozen Lid WET

Swidzinski Ruben

Verkozen Lid WET

Voor studenten. Door studenten.

Team 2022 – 2023

Bestuur

Stefanie Bens

Secretaris

Miroslawa ‘Mira’ Jablonski

Ondervoorzitter Onderwijs

Alessia Randazzo

Ondervoorzitter Student

Britte Vanlessen

Ondervoorzitter Internationaal

Functies

Rune Rombouts

ICT beheerder

Auzee Rosmadee

International coordinator

Ismaël Warnants

Communicatieverantwoordelijke

Serena Fillée

Sportcoördinator

Sofie Hermans

FUN Manager

Functies – Faculteitscoördinatoren

Steve Van Schoor

Faculteitscoördinator ARK

Stefanie Bens

Faculteitscoördinator BEW

Daan van Hoesel

Faculteitscoördinator GLW

Katleen Claesen

Faculteitscoördinator IIW

Yani Hu

Faculteitscoördinator SW

Gunter Degroodt

Faculteitscoördinator RWS

Mandaten

Miroslawa ‘Mira’ Jablonski

Faculteitsraad REC
AUHL
Eetcommisse Hasselt
Plaatsvervanger bestuurscollege
Lokaalverantwoordelijke Hasselt

Stef Kunnen

Faculteitsraad WET

Auzee Rosmadee

Onderwijsraad
AUHL
Eetcommissie

Merel Leemans

FUN team

Steve Van Schoor

RvS ARK
Bureau RvS
Verenigingsraad

Alessia Randazzo

RvS REC

Kato Warson

RvS IIW

Gunter De Groodt

Bibliotheekbeleidscommissie Diepenbeek

Stefanie Bens

Tuchtcommissie
Communicatieteam

Britte Vanlessen

AUHL
VVS
Plaatsvervanger onderwijsraad

Thibaut Willemse

AUHL

Massimo Giardina

FUN team
Communicatieteam

Jethro Pans

Lokaalverantwoordelijke Diepenbeek
Faculteitsraad IIW (KUL)
GOB IIW
STII

Katleen Claesen

Faculteitsraad IIW
GOB IIW
STII

Chloë Vercauteren

Eetcommissie Diepenbeek

Tibo Poncelet

FUN team

Medewerkers

Wesley Vrancken

Medewerker

Emiel Cosemans

Medewerker

Ruben Swidzinski

Medewerker

Ward Brunau

Medewerker

Melissa Salinardi

Medewerker

Ilana van den Broek

Medewerker

Lien Jamaer

Medewerker

Let’s Do It Together

Wil ook jij je mening laten horen?


Openstaande functies/mandaten

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden! Nog niet al onze functies en mandaten zijn reeds opgenomen,
wat betekend dat we nog op zoek zijn naar een aantal belangrijke StuRa-leden om ons team te versterken.

Wil je graag een steentje bijdragen of meer info over wat een bepaalde functie of mandaat precies inhoudt?
Contacteer ons gerust!

We zijn nog op zoek naar leden die volgende functies/mandaten willen invullen:


Ondervoorzitter Internationaal
Communicatieverantwoordelijke
Internationale Coördinator
Sustainable Ambassador
Campuscoördinator Diepenbeek
Campuscoördinator Hasselt
Faculteitscoördinator RWS
Faculteitscoördinator SW
Faculteitscoördinator SES
Faculteitsraad ARK
Faculteitsraad BEW
Faculteitsraad GLW
Interne schoolraad (MOB)
Plaatsvervanger onderwijsraad 1
Plaatsvervanger onderwijsraad 2
RvS 2
RvS 3
RvS 4
AUHL 4
VVS 1
VVS 2
VVS plaatsvervanger
Eetcommisse Hasselt
Eetcommissie extra
Bibliotheekbeleidscommissie Hasselt
International council
Lokaalverantwoordelijke Hasselt
FUN overleg 5
Eco team 2
Eco team 3
Faculteitsraad IIW (KUL)
StII


Geen functie of mandaat waar je jezelf in kan vinden? Geen probleem!
Je kan steeds aansluiten bij StuRa als medewerker, waarbij je toch nog steeds je steentje kan bijdragen zonder een specifieke functie te moeten vervullen.