Wat is StuRa?

StuRa is de studentenraad van de UHasselt, net zoals elke andere universiteit en hogeschool zijn eigen studentenraad heeft. Wij zijn een gemotiveerde groep studenten die de mening van alle studenten vertegenwoordigt en verdedigt binnen onze universiteit. Doordat we actief zijn binnen verscheidene organen binnen onze universiteit hebben we inspraak op verschillende niveau's. Dit gaat van kleine organen, zoals de Eetcomissie en de Bibliotheeksbeleidscomissie, tot en met de hoogste zoals de Onderwijsraad en de Raad van Bestuur van de UHasselt. Omwille van deze inspraak worden wij gezien als medebestuur van de universiteit.

StuRa bestaat sinds 2004 en is sindsdien altijd actief bezig geweest met het oplossen van problemen en de mening van studenten binnen de universiteit. Neem gerust eens onze verslagen door of ons lijstje met projecten om te zien waar we momenteel mee bezig zijn! StuRa kun je altijd bereiken door leden te contacteren, door op onze open Algemene Vergaderingen binnen te springen, of via onze Stuver-overleggen, waar elke faculteitscoördinator met de studenten uit de evaluatievergaderingen en OMT's samenzit.

Wie is StuRa?

StuRa telt momenteel 24 leden, waarvan je in onderstaand overzicht kunt zien welke functie ze beoefenen. Je kunt op twee manieren lid worden van StuRa.

Oftewel stel je je kandidaat tijdens de verkiezingen (kandidaatstelling 17 april t.e.m. 1 mei), waardoor je lid bent en stemrecht hebt, oftewel vraag je om gecoöpteerd te worden gedurende het academiejaar. Wanneer je gecoöpteerd wordt krijg je enkel stemrecht als je opkomt voor een functie, niet als je opkomt voor een mandaat. Dit neemt niet weg dat je je mening kunt geven op een vergadering!

Kom eens kijken

Wij zijn een team voor en door studenten van de UHasselt. Wil je toch graag wat meer info? Kom zeker eens langs op onze Algemene Vergadering! Deze is altijd toegankelijk voor studenten. De kalender kan je hieronder vinden.

Wat gebeurt er juist op zo'n vergadering? Soms komen er externen langs omtrent verschillende thema's: van personeelsleden tot en met mensen of studenten die iets komen voorstellen. Verslagen van vorige vergaderingen worden goedgekeurd en externe vergaderingen die hebben plaatsgevonden worden allemaal teruggekoppeld zodat iedereen op de hoogte is. Verder maken wij een onderscheid in lopende topics tussen onderwijs- en studentgerelateerde info. Ook de internationale studenten komen aan bod: hier koppelt de International Coordinator, die zit in de International Council, informatie over terug.

Buiten de Algemene Vergadering, organiseren we ook werkgroepen over verschillende thema's, met de bedoeling te brainstormen over een onderwerp en vervolgens met voorstellen naar de Algemene Vergadering te trekken.

Indien je graag nieuws krijgt over vergaderingen en werkgroepen, schrijf je dan in op onze maillijst!

Heb je zin om eens te komen kijken? Stuur een mailtje naar ons bestuur via stura@uhasselt.be, of contacteer een stura-lid dat je kent. Indien dit tijdig gebeurt kunnen we een broodje voor je voorzien.

Verenigingen aan de UHasselt

Ook onze kleine universiteit kent een uitgebreid verenigingsleven! Heel het jaar door kun je naar td's, fakbars, maar ook andere interessante activiteiten van deze verenigingen. Indien je je bij een vereniging wilt aansluiten, hoeft dit niet een van je faculteit te zijn, je kan je zelfs aansluiten bij meerdere verenigingen. Wel biedt elke vereniging voordelen voor zijn leden in verband met studies en examens.

PS. Wist je dat je als lid van StuRa gratis binnen mag op alle td's?

StuRa-verkiezingen

Planning van de StuRa-verkiezingen

Kandidaatstelling: 17/04/2019-01/05/2019
Iedere UH-student kan zich kandidaat stellen via zijn studentendossier.

Stemming: 03/05/2019-13/05/2019
Iedere UH-student kan stemmen op de kandidaten die binnen zij/haar faculteit zijn opgekomen. Binnen elke faculteit zijn er een beperkt aantal plaatsen.

Functievergadering: datum in mei nog te bepalen met de verkozen leden
Hier kan ieder verkozen lid opkomen voor functies en/of mandaten binnen de studentenraad. Indien je niet bent verkozen tijdens de verkiezingen, kan je hier ook opkomen voor functies en/of mandaten die niet ingevuld geraken. Waag je kans!

Wil je weten wat je allemaal kan doen binnen de studentenraad? Kom eens langs op onze Open Office dagen!
Diepenbeek: elke donderdagmiddag
Hasselt: elke maandag middag
(niet in de Paasvakantie en examens-periode)

Of stuur een mailtje naar stura@uhasselt.be

International Students

For international students we have the International Council as an extention of de student counil (StuRa). The International Council is the official participatory platform for non-Dutch speaking students' enrolled in international programmes. The Council organises meetings and networks with students, and in turn advises and consults with StuRa.

Contacteer ons

Dagelijks bestuur:
Len Van Ocken, ondervoorzitter onderwijs
Lisa Colinet, ondervoorzitter student
Astrid Coene, secretaris

Locatie campus Diepenbeek: lokaal J12, in de gang bij de verenigingslokalen
Locatie campus Hasselt: laatste lokaal in de roze gang

Postadres:
Studentenraad Universiteit Hasselt,
Martelarenlaan 42,
3500 Hasselt