OPGEPAST – Verkeerd parkeren wordt beboet/getakeld

De studentenraad heeft samen met de campus politie wat regels en foto’s gebundeld om duidelijkheid te scheppen rond parkeren op en rond de campus in Diepenbeek. Hopelijk helpt deze informatie jullie!

Uit een ongeval dat recent gebeurd is in de buurt van de campus bleek dat de hulpdiensten
moeilijkheden hadden om op de locatie te geraken. Voertuigen staan inderdaad vaak foutgeparkeerd en versperren o.a. soms brandwegen, wat in noodsituaties echt niet kan. Hier werden dan ook al boetes voor uitgedeeld. De verkeersregels (die hiervoor al golden!) zullen nu strenger opgevolgd worden vanaf woensdag 28 september 2022.

Onderstaande tekst is niet rechtsgeldig en dient enkel als een houvast voor studenten die twijfelen waar ze mogen parkeren, gezien de huidige omstandigheden, en om het veilig te houden voor iedereen. Wij zijn niet aansprakelijk bij boetes o.b.v. de verstreken informatie uit deze post en de wet is en blijft altijd van toepassing. Deze regels zijn slechts een herinnering en om duidelijkheid te scheppen.

Waar mag je NIET parkeren?

  • Brandwegen

Deze staan duidelijk aangegeven met volgende borden:

  • Borden (Bv. E3 met kruis) –> Ook niet laden, niet lossen, niet parkeren en niet stilstaan!
  • Wegen met gele streepjes aan de zijkant

Het staat dan ook duidelijk aangegeven dat je NIET mag STILSTAAN en NIET mag PARKEREN met volgende bord en wegmarkeringen:

LET OP: Mensen afzetten voor de ingang van UHasselt is WEL toegestaan, maar daar iemand opwachten NIET (zie het bord)! Op of naast (vol of gestreepte) gele lijnen staan is ook verboden!

De vrije doorgang moet 3 meter zijn, op de plekken waar je best NIET parkeert staan paaltjes, doe het dan ook niet:

  • Op de arceerstroken mag je niet staan van de bocht aan de Basic-Fit (eerste foto hieronder). Je voertuig achterlaten in het midden van de rijbaan is ook niet oké (tweede foto hieronder).
  • Indien de rijbaan is ingedeeld in rijstroken, dan mag je hier ook niet parkeren, want de brandweer moet tot aan de labo’s kunnen rijden (derde foto hieronder).
  • Je mag NIET op het fietspad staan, ook niet met een wiel, WEL ernaast:

Belemmer je een doorweg van de brandweer op eenderwelke manier, zoals de foto hier onder (eerste foto hieronder) dan zal de politie optreden. Sommige delen zijn verhard voor de brandweer, daar geld overal parkeerverbod:

  • Ook bij de doorweg tussen de Fitlink en de Basic-Fit krijg je een boete als je deze weg belemmert of op het gras ernaast staat:

Al de voertuigen die hinderlijk geparkeerd staan vanaf 28 september zullen beboet worden of zelfs weggetakeld worden.

Waar mag ik dus WEL parkeren?

Je mag enkel binnen de rijvakken (parkeerplaatsen) parkeren op enkele uitzonderingen na. Deze staan hier opgesomd. Er moet uiteraard wel rekening gehouden worden met de plaatsen waar je dat niet mag zoals hierboven opgesomd staat.

  • Op de grote parking tussen UHasselt en UCLL, daar MAG je op de groene verhogingen in het midden staan als je er niet over heen hangt of deels op de baan staat! (Eigen risico als je je wagen hier mee zou beschadigen)

In het onderstaand voorbeeld zie je dat de linkse auto correct staat en de rechtse (over de berm) verkeerd staat en dus ook een boete zal krijgen! Op deze manier kan de brandweer niet door raken.

Hieronder geven we nog een overzicht waar er twee zones gemarkeerd staan. De zones gemarkeerd met rood zijn deze waar je absoluut niet mag staan. In de groene zone mag je parkeren op een veilige manier zodat het verkeer nog door kan en je bovenstaande regels opvolgt.

  • Vergeet zeker niet om (een combinatie van) alternatieve vervoersmethoden te bekijken. Voor meer info kun je de website van UHasselt raadplegen.

StuRa is verder het Mobicon project aan het bekijken en probeert in te zetten op betere connecties tussen onze studenten en de campussen. We zijn ook in gesprek met mensen van firma DeLijn om te zien wat we als studentenraad op korte en lange termijn kunnen doen om de mobiliteit op en rond de campus te verbeteren.

Heb jij zelf nog vragen/ideeën? Aarzel niet om langs te komen op onze volgende Algemene Vergadering (Dinsdag 11 oktober om 18u in de Groene Zaal (Oude Gevangenis) op campus Hasselt, voor meer info zie onze Kalender) om mee na denken over het parkeerprobleem.

Voor meer vragen of opmerkingen contacteer dan politie LRH met onderstaande link:

https://www.facebook.com/politieLRH

Of de studentenpolitie:

https://www.facebook.com/studentenpolitielrh