Voor studenten. Door studenten.

Wil je mee helpen bouwen aan een betere universiteit?

Stel je kandidaat

jullie hebben vragen, wij hebben antwoorden

FAQ Verkiezingen

De studentenraad, ook wel StuRa genoemd, is een orgaan binnen de UHasselt, bestaande uit een groep geëngageerde studenten, die op elk niveau binnen de universiteit (en zelfs daarbuiten!) hun stem en die van hun medestudenten helpen te weerklinken. Als studentenraad zijn we dus bezig met studentenparticipatie op instellings-, facultair- en opleidingsniveau. Van de Raad van Bestuur, tot de onderwijsraden, tot de evaluatievergaderingen die vaak per opleidings-jaar worden georganiseerd; StuRa is er mee bezig!

Als studentenraad proberen we daarom problemen bij de studenten aan te kaarten. Deze problemen kunnen op onderwijs-vlak voorkomen, maar ook in functie van het studentenleven. Examenroosters die elke jaar laat online komen te staan, geen mogelijkheid voor de verenigingen om een klein evenement te organiseren binnen de universiteit? Als StuRa steken we daar een stokje voor!

Je kan je dit academiejaar van 9/03/2022 t.e.m. 28/03/2022 kandidaatstellen via het studentendossier. Dat wil zeggen dat je je kandidaat stelt om mogelijks verkozen te worden om deel uit te maken van de studentenraad.

Als je je kandidaat stelt, wil dit niet meteen zeggen dat je ook een verkozen lid bent van StuRa. Hoewel je ook zonder je kandidaat te stellen bij StuRa kan komen, raden we iedereen aan om zich eerst kandidaat te stellen. Verkozen leden krijgen namelijk voorgang bij het invullen van de verschillende functies en mandaten binnen StuRa, en krijgen ook automatisch stemrecht indien zij verkozen zijn.

Je kan je tijdens de verkiezingen ook rechtstreeks kandidaatstellen voor de functie Faculteitcoördinator van jouw faculteit. Aangezien de faculteitscoördinatoren een belangrijke rol spelen binnen de studentenraad en studentenparticipatie in het algemeen, geven we via deze weg studenten de kans om meteen verkozen te worden voor een functie binnen StuRa.

Om de specifieke inhoud van elke functie of elk mandaat te weten te komen, verwijzen we je graag naar de uitleg iets verder op deze pagina. Elke functie en elk mandaat dat je binnen StuRa kan opnemen staat daar in detail uitgelegd, en er zal af en toe ook een verwijzing zijn naar de fiches die de leden van dit academiejaar hebben opgesteld om een betere inschatting te krijgen van hoe veel werk een functie of mandaat nu echt met zich mee brengt.

Zeker en vast! Elk jaar vaardigen we o.a. enkele studenten af om deel te nemen aan de vergaderingen van VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten). Sinds dit academiejaar maakt de UHasselt ook deel uit van EURECA-PRO, een verband tussen verschillende Europese universiteiten, en zal StuRa ook op Europees niveau een belangrijkere rol spelen.

Je kan als student je aansluiten bij StuRa als medewerker, of je kan een functie of mandaat opnemen.

Als medewerker van StuRa maak je deel uit van de algemene vergaderingen. Een algemene vergadering is elke 2 weken ingepland om de mening van de studentenraad te bevragen en om belangrijke punten die besproken zijn bij de verschillende raden of projecten terug te koppelen naar de studenten.

Een functie of mandaat opnemen binnen StuRa wil zeggen dat je nét dat tikkeltje meer wil doen. Er is een hele waslijst aan mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen binnen StuRa a.d.h.v. de onderwerpen die jou interesseren. Voor meer info over de functies en mandaten verwijzen we graag naar de uitleg die iets verder op deze pagina staat.

Na de kandidaatstelling volgt er een stemming. Eens de studenten die zich kandidaat hebben gesteld om bij de studentenraad te komen bekend zijn, kunnen studenten een stem uitbrengen op één of meerdere studenten uit hun faculteit.

Elke faculteit vaardigt een vast aantal studenten af naar de studentenraad; Dit om de juiste verhouding van studentenparticipatie te garanderen aangezien sommige faculteiten meer studenten tellen dan andere.

De verhouding is als volgt:

ARK: 3 zetels
BEW: 4 zetels
GLW: 2 zetels
IIW: 4 zetels
MOB: 1 zetel
REC: 3 zetels
RWS: 2 zetels
WET: 3 zetels
SES: 1 zetel

De studenten met de meeste stemmen worden dan na de stemmings verkozen. Dit wil zeggen dat zij een verkozen lid zijn binnnen StuRa, en dus stemgerechtigd zijn. Ze hebben zo voorrang bij de functievergaderingen waarin leden een functie of mandaat op kunnen nemen, en kunnen hun stem inzetten bij belangrijke beslissingen die gemaakt moeten worden doorheen het academiejaar.

Zeker! Je moet binnen StuRa geen functie of mandaat opnemen. Je kan ingestemd worden als gewoon medewerker (ook na de verkiezingen) waarbij je enkel de algemene vergaderingen bijwoont en misschien mee deelneemt aan onze toffe activiteiten doorheen het jaar.

Zegt dat je nog niks? Geen probleem. Onze algemene vergaderingen zijn open voor alle studenten om aan mee te doen. Je kan ook als geïnteresseerde student meedoen met enkele vergaderingen, bv. afhankelijk van de agenda-punten die jou interesseren. Hiervoor geef je ons best op voorhand een seintje zodat we je op de hoogte kunnen houden van de data voor de komende vergadering(en).

jouw stem tot bij de rector.

Functies en mandaten, say what?

Binnen de studentenraad kan je ervoor kiezen een functie of mandaat op te nemen (zelfs meerdere als je dit graag wilt).

Maar, wat zijn dat nu, functies en mandaten?

Functies

Er bestaan binnen StuRa verschillende functies die leden kunnen opnemen. Functies zijn er vaak om als coördinator van een bepaalde tak van StuRa te fungeren en projecten die te maken hebben met jouw functie tot een goed einde te brengen. Je neemt dus een iets grotere verantwoordelijkheid op je als een functie uitvoert binnen de studentenraad.

Klik op de functienaam om meer informatie te zien te krijgen.

Als voorzitter ben je uiteraard het gezicht van de studentenraad. Je bent meestal het eerste aanspreekpunt als er iets van de studentenraad verwacht wordt, of als er iets moet gebeuren. Je leidt de studentenraad in hun werking en zetelt mee in het bestuur van de studentenraad.

Als ondervoorzitter onderwijs ben je verantwoordelijk voor de pijler van onderwijs binnen de studentenraad. Daarnaast ben je medebestuurder van de organisatie en werkt hierbij zeer sterk samen met de voorzitter, ondervoorzitter student, en secretaris. Je bent het centrale aanspreekpunt voor de academische kant van de UHasselt en zal redelijk wat dossierkennis moeten opdoen. Er wordt verwacht dat je veel initiatief neemt om actief het onderwijs te verbeteren, enkel maar reactief handelen wanneer er problemen zijn of men dingen vraagt is niet wenselijk. Je komt zelf met standpunten naar buiten en waakt erover dat de universiteit academisch niet ter plaatse blijft trappelen.

Als ondervoorzitter student ben je verantwoordelijk voor de pijler van student binnen de studentenraad. Daarnaast ben je medebestuurder van de organisatie en werkt hierbij zeer sterk samen met de voorzitter, ondervoorzitter onderwijs, en secretaris. Je bent het centrale aanspreekpunt voor de studentikoze kant van de UHasselt en zetelt mee in verschillende raden die betrekking hebben op het studentenleven. Er wordt verwacht dat je veel initiatief neemt om actief de problemen die leven bij de studenten op te lossen, en om zelf aan nieuwe initiatieven te werken.

Als secretaris verzorg je voornamelijk de notulen van de algemene vergaderingen. Je zetelt evenzeer mee in het bestuur, en bent daarom vaak de rechterhand van je mede-bestuursleden. Als er documenten opgesteld moeten worden, dan komen de meeste bij jou aankloppen.

Als participatie verantwoordelijke bewaak je de goede studentenvertegenwoordiging binnen de universiteit, en ook binnen StuRa. Het is jou taak om aan mouwen te trekken wanneer nodig, maar ook om zelf mee aan de kar te trekken om de studentenparticipatie binnen de UHasselt naar een hoger niveau te tillen.

Met de functie PR sta je in voor de, you guessed it, public relations. Organisaties en personen waar we als StuRa verbanden mee hebben, willen we niet uit het oog verliezen. Zijn er events die interessant zijn en waar we iemand naar toe willen sturen? Dan komen we als eerst bij jou aankloppen. Ben je een mondige student die graag bezig is met netwerken? Dan is de functie PR zeker iets voor jou.

Als financieel beheerder sta je in voor de boekhouding van StuRa. Er moet hier en daar wel eens iets aangekocht worden, en sommige projecten vragen een deel uit ons budget. Het is dan ook jouw taak om ons budget te beheren, en ook de uitgaven te bewaken.

Als communicatieverantwoordelijke ben je o.a. de leider van het communicatie team. Je coördineert en helpt de studenten in het communicatieteam een goede communicatie naar de buitenwereld te voeren over de studentenraad en haar projecten. Je helpt ook mee aan de dagelijkse werking van de sociale media, en helpt mee nadenken over een juiste communicatie naar de grote groep studenten toe.

Als verenigingscoördinator sta je rechtstreeks met je voeten in het studentenleven. Je bent een aanspreekpunt voor studenten die problemen ondervinden in het verenigingsleven, maar bent ook de persoon die met nieuwe ideeën durft af te komen.

International Coordinator is een functie die vaak opgenomen wordt door een internationale student, aangezien deze vaak betere contacten heeft binnen de internationale studentengroep. Niet getreurd! Als je een hart hebt voor internationalisering en graag aan de slag gaat met de international council, dan is deze functie zeker iets voor jou. Het is dan ook niet altijd evident om de internationale groep studenten op een juiste manier te bereiken. Daarom vorm jij de brug tussen hen, en de studentenraad.

(EN) International Coordinator is a function that often gets chosen by an international student, seeing as they usually have better connections with the international group of students. If you have a heart for internationalization and like the idea of working with the international council, then this function might be something for you. It’s not always easy to reach the group of international students in a correct manner. That’s why you form the bridge between them and the student council.

Als sportcoördinator heb je een passie voor alles wat met sport te maken heeft, en ben je gedreven om de sport-belevenis van studenten op en buiten de campus aan te kaarten en zelfs te verbeteren.

Als ICT-beheerder sta je in voor het algemene onderhoud van onze website, de rest van de interne IT-infrastructuur en eventuele technische randapparatuur

die StuRa ter beschikking heeft. Je helpt mee denken aan het verbeteren van de interne IT-infrastructuur waar nodig, en durft opkomen voor de noden van de studenten, met een speciale focus op de IT-infrastructuur die door de UHasselt aan studenten wordt aangeboden.

Als FUN manager leidt en help je je collega’s die in het FUN overleg zetelen en werk je samen leuke activiteiten uit voor de interne werking van StuRa. Een teambuilding avond, een StuRa-weekend, noem maar op! Ook daarbuiten organiseer je voor studenten graag evenementen zoals een film-avond of een quiz. Laat je verbeelding zijn werk doen, en join in on the FUN!

De campuscoördinator Diepenbeek staat in voor alles wat zich op de campus in Diepenbeek afspeelt. Zijn de beloofde tamponautomaten geïnstalleerd? Hebben de studenten nood aan een rustig plekje op de campus? Dan ben jij de persoon om hiermee aan de slag te gaan!

De campuscoördinator Hasselt staat in voor alles wat zich op de campus in Hasselt afspeelt. Zijn de beloofde tamponautomaten geïnstalleerd? Hebben de studenten nood aan een rustig plekje op de campus? Dan ben jij de persoon om hiermee aan de slag te gaan!

Een faculteitscoördinator is de hoofd studentenvertegenwoordiger van de faculteit. Je zetelt in de faculteitsraad om daar de studenten te vertegenwoordigen en de mogelijke problemen aan te halen om zo een oplossing proberen te zoeken. Jij bent met andere woorden de link tussen de faculteit en StuRa, en koppelt de nodige informatie steeds terug. Je wordt bijgestaan door de ondervoorzitter onderwijs in deze functie. Je hebt goed contact met de studieloopbaanbegeleider, decaan, en OMT voorzitters van jouw faculteit (de werking voor Faculteitscoördinator REC is iets anders) om snel in te spelen op noden binnen de faculteit. Zit je in een faculteit als wetenschappen, met verschillende opleidingen? Dan moet je rekening houden met al deze verschillende richtingen en je niet alleen proberen in te leven in je eigen richting. Je moet een goed contact proberen te behouden met alle verschillende richtingen, en voorziet connecties die je een goed overzicht geven van de problemen en mogelijke oplossingen binnen de faculteit.


Mandaten

Mandaten worden opgenomen door mensen die graag de rechterhand van de coördinatoren zijn, of door StuRa-leden die nét dat tikkeltje meer willen doen om te werken aan bepaalde onderwerpen en projecten. Je steekt meer tijd en passie in de onderwerpen van je mandaat, maar je verantwoordelijkheid blijft beperkter en valt perfect te combineren met een druk schema.

Klik op de naam van een mandaat om meer informatie te zien te krijgen.

De Faculteitsraad is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van de facultaire strategie en het facultaire beleid inzake onderwijs en onderzoek (inclusief integrale kwaliteitszorg en internationalisering). De Raad wordt voorgezeten door de decaan van de betreffende faculteit.

Als vertegenwoordiger van onze studentenraad bij VVS zorg je dat de stem van alle studenten aan UHasselt op Vlaams niveau gehoord is. Als vertegenwoordiger bij VVS ben jij ook de contactpersoon tussen de studentenraad en VVS, wat wilt zeggen dat jij op de Algemene Vergaderingen terugkoppelt wat er beslist is en de rest betrekt bij de beslissingen waar mogelijk.

Als StuRa-vertegenwoordiger in de bibliotheekbeleidscommissie is je voornaamste taak om te fungeren als contactpersoon tussen de studenten en de hoofdbibliothecaris. Vooral wanneer beslissingen of veranderingen worden doorgevoerd die een invloed hebben op de studenten, is jouw meningsvertegenwoordiging belangrijk om de hoofdbibliothecaris een beter zicht te geven op de mogelijke gevolgen voor de studenten. Let hierbij wel op dat je niet alleen je persoonlijke mening deelt, maar dat je kan inschatten wat de medestudenten vinden en dat je objectief een situatie kan beoordelen, dus zonder invloed van je eigen voorkeuren, al mag je die uiteraard ook vermelden. Een voorbeeld van bovenvermelde veranderingen is de beslissing om mondmaskers wel of niet te verplichten in de bibliotheek.

Als StuRa-vertegenwoordiger in de bibliotheekbeleidscommissie is je voornaamste taak om te fungeren als contactpersoon tussen de studenten en de hoofdbibliothecaris. Vooral wanneer beslissingen of veranderingen worden doorgevoerd die een invloed hebben op de studenten, is jouw meningsvertegenwoordiging belangrijk om de hoofdbibliothecaris een beter zicht te geven op de mogelijke gevolgen voor de studenten. Let hierbij wel op dat je niet alleen je persoonlijke mening deelt, maar dat je kan inschatten wat de medestudenten vinden en dat je objectief een situatie kan beoordelen, dus zonder invloed van je eigen voorkeuren, al mag je die uiteraard ook vermelden. Een voorbeeld van bovenvermelde veranderingen is de beslissing om mondmaskers wel of niet te verplichten in de bibliotheek.

StII is het Studentoverleg van de Industrieel Ingenieurs (aan de KU Leuven). Een vertegenwoordiger binnen StII zorgt ervoor dat de communicatie tussen StII, de Faculteitscoördinator IIW en IIW studenten goed verloopt. Dit is daarom ook enkel mogelijk voor IIW studenten. Binnen StII kunnen ook andere taken gedaan worden, deze kunnen mogelijk beperkt zijn als je bepaalde functies opneemt binnen StuRa UHasselt.

Het Gemeenschappelijk Opleidings Bestuur is verantwoordelijk voor onderwijs en campus gerelateerde zaken op het hoogste niveau van de gezamenlijke opleiding IIW. De Raad wordt voorgezeten door de decaan van de faculteit IIW. Dit mandaat kan enkel opgenomen worden door een student van de opleiding IIW.

Nog niet overtuigd?

Laat de anekdotes van enkele leden van dit academiejaar je inspireren:

Studenten hebben echt iets te zeggen


Ik twijfelde zelf ook al een tijdje of ik al dan niet bij StuRa zou gaan. Ik wist niet of er echt geluisterd ging worden, en vond het ergens ook een beetje intimiderend.
Ik ben enorm blij dat ik me toch kandidaat heb gesteld en verkozen ben geweest om deel uit te maken van de studentenraad!
Ik heb echt mijn passie voor studentenparticipatie gevonden binnen StuRa, en er ook nog eens een toffe vriendengroep bijgekregen. De problemen die mij als student zelf ook storen, pak ik nu rechtstreeks aan.
Gwendoline Nijssen
ICT-Beheerder

Je leert veel bij


Mijn eerste jaar op de UHasselt ben ik niet bij de studentenraad gegaan omdat ik niet zeker was over de balans met het studeren. Nu zit ik erbij zit heb spijt dat ik het niet eerder heb gedaan en de combinatie is zeker te doen. De sfeer in de groep en de mensen zelf zijn zeer aangenaam. Binnen de studentenraad heb je het gevoel dat je ook echt inspraak hebt en je leert ook veel bij over de werking van het hele universiteitsgebeuren.
Sil Vaes
AUHL

Probeer het eens!


Ik kwam bij StuRa met het idee om te helpen om een paar vakken op orde te krijgen in mijn richting. Eens ik begon werd ik verder ingezogen in de hele vertegenwoordiging dat ik nu niet enkel meer met mijn opleiding bezig ben, maar aan de hele Vlaamse onderwijsstructuur kan mee sleutelen. Wat begon uit een eigenbelang om een goede opleiding te krijgen werd al redelijk snel vervangen door een sociaal engagement om de onderwijskwaliteit op (inter)nationaal niveau te versterken. Dus probeer het eens zou ik zeggen, en volg je interesses.
Nicolas Derom
Ondervoorzitter Onderwijs

nog vragen?

Contacteer Ons