U bent hier

Internationale dag van de Student

Beste student

Op deze internationale dag van de Student is het belangrijk dat jij in het middelpunt staat. Wij, de studentenvertegenwoordigers, vinden het dan ook belangrijk dat jij goed geïnformeerd bent. Daarom zetten wij voor jou alle besparingsmaatregelen op een rijtje:

Besparingen op de werkingsmiddelen en studentenvoorzieningen van Universiteiten en Hogescholen

Ons standpunt: de verhoging van het inschrijvingsgeld van 620 euro naar 890 euro vangt deze besparingen niet op! Er moeten maatregelen genomen worden door de overheid om dit tekort terug te schroeven en meer nog, de werkingsmiddelen uit te breiden om de kwaliteit van het onderwijs te behouden of zelfs te verbeteren. Er moet geïnvesteerd worden in de toekomst, niet bespaard!

Mogelijks afschaffen van de opleidingsvisitaties (kwaliteitscontrole door de overheid)

Ons standpunt: interne kwaliteitscontrole kan nooit vervangen wat externe doet. Externe, onafhankelijke en objectieve controle is een must als men wil aantonen dat men opleidingen geeft van een beoogde kwaliteit.

Niet-bindende toelatingsproef

Ons standpunt: dit lost helemaal niets op! Daarnaast vormt het een extra drempel voor studenten. Scholieren moeten reeds van in het begin efficiënt georiënteerd en bijgestuurd worden. De juiste student op tijd op de juiste plaats blijft nog steeds een leuze waar wij als één man achter staan. Het watervalsysteem moet aangepakt worden. In het kader hiervan start de UHasselt samen met PXL en een aantal Limburgse secundaire scholen dan ook een pilootproject.

 

Wij volgen deze materie voor jullie op de voet en houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Wie meer wenst te weten of opmerkingen wenst te maken, contacteert zijn respectievelijke studentenvertegenwoordigers. Wij staan altijd klaar om jullie verder te helpen.

Met vriendelijke groeten

Studentenraden KHLim, PXL en UHasselt

 

Algemene Studentenraad KHLim, www.stura-khlim.be, sturakhl@student.khlim.be

Stuvers PXL, www.facebook.com/stuvershogeschoolPXL, studentenraad@pxl.be

StuRa UHasselt, www.sturauhasselt.be, stura@uhasselt.be

Dorien Eerdekens