U bent hier

Waar heen met problemen?

Problemen met je kotbaas?

Wanneer je een  kamer uit het kamerbestand huurt, ondersteunt en bemiddelt de dienst studentenvoorzieningen je bij eventuele klachten. Zij voorzien ook een gratis verzekering brand/BA wanneer je voor 31 oktober een exemplaar van je contract inlevert.  Deze kamers kun je in het straatbeeld herkennen aan de affiche ‘Studentenkamer te huur’ met de logo’s van de drie instellingen. Voor meer informatie kun je terecht bij huisvesting@uhasselt.be - 011/26 80 56.

Problemen met je docent?

Ga naar volgende pagina (http://sturauhasselt.be/stuverhandleiding) en scroll door naar "Wie kan ik aanspreken?".

Psychologische problemen?

Voor advies bij sociale en financiële problemen kan je terecht bij de maatschappelijk assistente. Zij gaat na op welke diensten (OCMW, VDAB…) en/of financiële steun (kinderbijslag, studietoelage, leefloon, tussenkomst in studiekosten…) jij beroep kan doen en helpt je hierbij: liesbeth.huber@uhasselt.be.

Bij de studentenpsycholoog kan je terecht voor ondersteuning en eerste opvang bij allerhande psychosociale problemen. Indien een doorverwijzing noodzakelijk is, helpt zij jou met de contactname: liese.aerts@uhasselt.be.

Voor meer informatie: http://www.uhasselt.be/UH/Studie-en-Studentenbegeleiding/Andere-info/websites-en-hulplijnen.html.

Studiebegeleiding nodig?

Zowel voor individuele als groepsbegeleiding kan je terecht op de UHasselt. Alle informatie vind je hier: http://www.uhasselt.be/wat-is-studiebegeleiding.

Verder bestaat er ook studieloopbaanbegeleiding, alles wat te maken heeft met je studietraject: http://www.uhasselt.be/studieloopbaanbegeleiding.

Faciliteiten?

Studenten met een beperking kunnen faciliteiten aanvragen. Voor alle informatie: http://www.uhasselt.be/UH/Extrafaciliteiten/Leerstoornis---Functiebeperking.html.

Ook voor topsporters, werkende studenten, kunstbeoefenaars en studentenvertegenwoordigers bestaan faciliteiten binnen de UHasselt: http://www.uhasselt.be/UH/Extrafaciliteiten/Extra-faciliteiten.html.

Technische problemen?

Voor problemen met je laptop kun je terecht bij de CID. Op campus Diepenbeek vind je hen in lokaal C8 en op campus Hasselt in lokaal B0.11 (groene gang). Verder vind je meer info op http://www.uhasselt.be/Helpdesk of via helpdesk@uhasselt.be

Voor problemen met de infrastructuur van de lokalen (een lamp die stuk is, een beamer of PC die niet meer werkt, ...) kan je best dit even melden aan ons via stura@uhasselt.be dan melden wij dit bij de juiste dienst.