U bent hier

Cultuursubsidie

Criteria

Culturele activiteiten georganiseerd door UHasselt-studenten met als doelgroep UHasselt-studenten kunnen in aanmerking komen voor een cultuursubsidie. Deze pagina bevat de criteria omtrent de toekenning hiervan en de onderliggende beslissingsprocedure.

 1. De activiteit moet als hoofddoelgroep de UHasselt-studenten hebben.
 2. De activiteit moet worden georganiseerd door UHasselt-studenten.
 3. De activiteit moet open zijn voor alle UHasselt-studenten. Dit betekent dat er minstens op 1 manier reclame gemaakt moet worden zoals in onderstaande lijst:
  1. Een mail naar alle studenten.
  2. Een open Facebook-event én affichering op de campus hangen (i.e. posters/schermen/...).
 4. Er mag niet reeds een vergoeding via een andere dienst van de UHasselt (sport, communicatie, faculteit, OMT, …) worden gegeven. (De subsidies van Horeservi worden niet geregeld door de UHasselt en vallen hier dan ook buiten.)
 5. De activiteit moet een culturele basis hebben. Een exemplatieve lijst van activiteiten die niet beschouwd worden als cultuur kan je opvragen bij StuRa.
 6. Enkel online ingevulde aanvragen kunnen in aanmerking komen. Het formulier vind je op http://sturauhasselt.be/cultuursubsidie-aanvragen
 7. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over het al dan niet toekennen van een subsidie ligt te allen tijde bij de Studentenraad. Cultuursubsidies voor activiteiten van de Studentenraad kunnen enkel worden goedgekeurd door de Raad voor Studentenvoorzieningen. (Indien de activiteit georganiseerd wordt door een lid van de Studentenraad mag deze niet mee stemmen.)

Grootte van de subsidies

Ten eerste zijn de activiteiten die in aanmerking kunnen komen, onderverdeeld in drie categorieën. De grote, middelgrote en kleine activiteiten. De activiteit wordt altijd ingedeeld in de groep met de strengste voorwaarde waar hij aan voldoet.

 • De kleine activiteiten zijn deze met een budget kleiner dan 250.
 • De middelgrote activiteiten zijn deze met een budget tussen 250 en 750 euro.
 • De grote activiteiten zijn alle activiteiten met een budget groter dan 750 euro.

Plaats

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende plaatsen waar de activiteit gehouden kan worden.

 • Activiteiten in de nabije omgeving van de campus zijn deze die in de gemeente Diepenbeek of Hasselt plaats vinden.
 • Externe activiteiten zijn activiteiten die verder weg van de campus plaatsvinden zoals een bezoek aan een museum of brouwerij.

Bedragen

De subsidie die gegeven wordt voor een activiteit staat vast en wordt verdeeld volgens volgende tabel.

  Kleine activiteiten Middelgrote activiteiten Grote activiteiten
Nabije omgeving € 150 € 250 € 300
Extern € 50 € 150 € 200

Om het bedrag uitgekeerd te krijgen, moet er voor het volledige bedrag facturen ingeleverd worden bij de UHasselt. Indien de facturen minder bedragen dan €150, kan niet het volledige bedrag in subsidie uitgekeerd worden.

Innovatie subsidie

Daarenboven wil de studentenraad originele, innovatieve activiteiten stimuleren. Voor een vereniging houdt het echter een financieel risico in om een nieuw concept uit te proberen; men kan immers veel moeilijker inschatten hoeveel omzet men zal realiseren. Daarom kunnen originele, innovatieve activiteiten die voor de eerste keer georganiseerd worden een extra subsidie krijgen van maximaal 50% van het normale cultuurbedrag.

Behandeling

Bij het opstellen van de agenda voor de komende algemene vergadering (AV) van de StuRa worden alle aanvragen die tot op dat moment zijn ingestuurd behandeld. Deze worden doorgestuurd met de agenda. Daarna wordt de contactpersoon uitgenodigd door de cultuurcoördinator om de cultuursubsidie te motiveren op de AV. De motivering van de aanvraag is niet verplicht.

Na de AV wordt de beslissing door de cultuurcoördinator binnen 2 werkdagen meegedeeld aan de contactpersoon. StuRa behoudt zich tevens het recht om de stemming geheim te houden.

Onderstaande flowchart wordt door de Studentenraad gebruikt om de subsidies goed te keuren.  Op het moment dat het evenement niet aan 1 van de voorwaarden voldoet wordt het afgekeurd. Het nummer in elke pijl in de onderstaande flowchart komt overeen met een punt van de criteria in het begin van dit document.

Niet toegekende aanvragen in het verleden (exemplatieve lijst)

Lustrum

Paintballactiviteit

Schaatsactiviteit

Toegekende aanvragen in het verleden (exemplatieve lijst)

Verscheiden lezingen

Quiz

Klassiek Vrij Podium

Italiaanse avond

Filmavond

Kaas, Bier en Wijnavond

Uitstap naar Dinant